Seleccionar página

Avís legal

Aquest avís legal (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.camperspirineu.cat (d’ara endavant, el “Web”) de PROSETEL 95 SLU amb domicili social a POL. IND. PRONISA, C. BASTERS 16, SOLSONA, 25280, LLEIDA amb CIF B25337270.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre PROSETEL 95 SLU amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de SOLSONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb PROSETEL 95 SLU.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a vostres servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de PROSETEL 95 SLU i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat del consentiment per escrit de PROSETEL 95 SLU. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de PROSETEL 95 SLU té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.